Paula Torres Farrés

Fisioterapeuta

fisio@paula-torres.com

679 111 206

  • Fisioteràpia a domicili
  • Rehabilitació
  • Recuperació Funcional
  • Massatge Terapèutic
  • Fisioteràpia Esportiva
  • Punció Seca
  • Drenatge Limfàtic Manual
  • Gimnàstica Hpopressiva
  • Pilates Terapèutic
  • Reeducació Postural

Ofereixo serveis a:Farmàcia Sala Colls

Carrer del Mar 8 - Port de la Selva